top of page
合作夥伴
YATA.jpg
AEON.jpg
sogo_35th_logo.jpg

​零售點

great.jpg
MarketPlace.jpg
360.png
Wellcome.jpg

*部份分店發售

合作夥伴

HKJC.jpg
NOC.png
BYOB.jpg
LOGO.PNG

遇人不淑,可以等下一個,

遇果不熟,卻斷送一整天的幸福快樂。

face-19.png
face-20.png
face-17.png
AVO2.png
AVO1.png
face-18.png

全球搜羅

本地熟成

MR.RIGHT® 作為本地牛油果主要入口商,現在,更要成為「給香港人提供最完美牛油果」的代表。我們不願見到志同道合的牛油果愛好者,為了分辨完熟牛油果而煩惱,更不願見到大家因為遇上未熟的牛油果,而浪費了一次美好牛油果經驗。因此,我們決定以「全球搜羅,本地熟成」的方式,為香港人提供最新鮮的熟成牛油果。

 

牛油果不是樹上熟的蔬果,所以讓我們可以從世界各地獲得「全球良好農業規範認證」(GlobalG.A.P)及符合「國際道德貿易標準」(BSCI/SMETA)的優質農場取得新鮮牛油果,並以全程追蹤產地與運輸過程的方式運送來港,再進行MR.RIGHT®8plus牛油果完熟系統」程序。

IMG_5297r.jpg
本地熟成
face-16.png
8plus

8 plus

牛油果完熟系統

為了得到新鮮而軟熟的牛油果,MR.RIGHT® 以多年經驗研發成這一套8plus牛油果完熟系統」,並堅持將所有程序置於本地進行。系統以八項關注點,完成整個高效的牛油果完善程序:

face-14.png
8plus-12.png
8plus-13.png
8plus-14.png
8plus-15.png

自動化調節溫度、

二氧化碳、水份含量

抵埗品質鑒定

果壓監控

模擬原產地

溫度、濕度

8plus-16.png

專人二十四

小時監測

8plus-17.png
8plus-18.png

熟成急速

預冷程序

成品低溫

儲藏監控

8plus-19.png

出廠品質鑒定

全新體驗
LOOSE.jpeg

即食熟果・無需等待

粒粒精選・品質更高

在香港,沒有人比MR.RIGHT® 更懂得牛油果,也因此,我們更有能力給大家送上最合時而口感最好的優質牛油果。MR.RIGHT® 就是全新牛油果體驗。

揀果好手勢

要分辦牛油果熟成與否,當然靠手感係最準確!

但點先係最好嘅手勢呢?

農夫仲好有智慧咁同我講:如果個牛油果真係完熟, 淨係用手指頭㩒,壓傷咗咁靚嘅果咪好嘥:)

face-22.png

MR.RIGHT® 參觀牛油果農場嘅時候,農夫就教咗我一個最Perfect嘅手勢,今日就分享俾大家知啦!

原來按壓牛油果有兩個重點:

face-23.png
face-24.png

不過其實MR.RIGHT® 嘅牛油果粒粒都經過熟成,唔駛揀、唔駛等,大家認住MR.RIGHT® 就得㗎喇!

Contact
bottom of page